Contact us

Kelvin Bio Pharma

Plot no. 120, H.No.949,
Nagri Ghuh Nirman Sahkari Sanstha,
Sonba Nagar, Khadgaon Road, Lava,
Wadi, Nagpur - 440 023 (M.S.) India.

Mobile No: +91 - 7276072377, 7774002134, 7276069777
Email: kelvin_biopharma@rediffmail.com, info@kelvinbiopharma.com
Web: www.kelvinbiopharma.com